Online školenia

PhiBrows je profesionálny kurz, pri ktorom sa naučite všetko o technike Phibrows Microblading spolu s technikou strojového Shadingu. Školenie je určené aj pre zčiatočníkov a taktiež pre študentov s predchádzajúcou skúsenosťou s microbladingom.

Pod vedením PhiBrows Shading Mastra Michala Komorovskeho sa naučíte všeko o technike Microbladingu od PhiBrows spolu s technikou strojového Shadingu (tieňovania).Ako Master Phibrows Akadémie Branka Babica Michal Komorovsky v Slovenskej Republike prinášam unikátnu techniku Microbladingu spolu s kombináciou strojového Shadingu.

Vďaka Microbladingu technikou PhiBrows Shading vyzerá obočie hyperrealisticky, maximálne prirodzene a má lepšie zahojené výsledky vďaka použitým materiálom počas zákroku a
zároveň sa skracuje samotný čas zákroku Neponúkam len základy Microbladingu ale aj zložitejšie kombinácie stavby chlpkov.

Kontaktné údaje:

skolenia.phibrows@gmail.com
+421 905 357 789

Online podpora 2 mesiace pre Starter, 4 mesiace pre Standard kurz alebo 6 mesiacov pre Premium kurz prostredníctvom aplikácie Craftmaster (záleži od Vášho výberu konkrétneho kurzu)

Zapísaním sa do tohto kurzu, nadobudnete vedomosti o základoch microbladingu a shadingu, počnúc od toho ako správne nakresliť tvar a vytvoriť symetriu, určiť ktorí klienti môžu byť podrobený úprave, naučiť sa o type a štruktúre pokožky, teórií farby, udržovaní hygieny, náradí a vybavenia, ktorá Vaše zručnosti dostane na úplne novú úroveň a ponúkne riešenia na niektoré dôležité otázky, ktoré nie sú vyriešené ani v jednej doteraz prezentovanej technike. Okrem toho všetkého tento kurz Vám poskytne solídný základ pre umiestnenie sa na trhu, propagáciu svojich služieb a prezentáciu hodnôt správnym spôsobom na prilákanie ideálnej cieľovej klientely. Momentálne jedno z najlepších platených beauty odvetví súčastnosti.